กำหนดการสำคัญของการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)

กำหนดการสำคัญของการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018 ดังนี้

เปิดรับบทคัดย่อ 15 ก.ค. 2560 (Abstract submission opens 15 July 2017)
หมดเขตส่งบทคัดย่อ 30 ต.ค. 2560 (Abstract submission deadline 30 October 2017)
แจ้งผลตอบรับบทคัดย่อ 30 พ.ย. 2560 (Notification of abstract acceptance 30 November 2017)
หมดเขตส่งบทความ 15 ม.ค. 2561 (Full paper submission deadline 15 January 2018)
แจ้งผลตอบรับบทความ 15 มี.ค. 2561 (Notification of full paper acceptance 15 March 2018)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.paccon2018.com