สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมพื้นฐานเคมี โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ณ คณะวิทยาศาตร์ ม.เกษตรศาสตร์

การอบรมพื้นฐานเคมี โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา (ตึกเคมี) คณะวิทยาศาตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 10 กันยายน (7 วัน 42 ชั่วโมง)

Link แผนที่

http://map.ku.ac.th/

http://www.ku.ac.th/mapku/mapku56.pdf

รายละเอียเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร : ตารางการอบรมพื้นฐานเคมี โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ใบสมัครสอบฯ ขึ้นเว็บสมาคมเคมีฯ : ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนได้ที่ : https://chemsocthai.org/workshop-registration-page/

Facebook
Twitter
LinkedIn