สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

กิจกรรม Meet the Nobel Laureate in Chemistry: Prof, Moungi G. Bawendi

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2023 Professor Moungi G. Bawendi (Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา) ในหัวข้อ “Quantum Dots Discovery and Synthesis: A Chemistry Nobel Journey into Illuminating Nanoscale Worlds”

กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Quantum Dot จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/ipXMqCkzbMwbDRQJ9 หรือสแกน QR Code

Facebook
Twitter
LinkedIn