สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมประกวดนำเสนอ Video ความยาว 3 นาที ในหัวข้อ “Managing Contaminant of Emerging Concern”

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมประกวดนำเสนอ Video ความยาว 3 นาที

ในหัวข้อ  “Managing Contaminant of Emerging Concern” จัดโดย

ACS Malaysia Chapter

หมดเขตส่งผลงานประกวด 30 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://acsmalaysiachapter.org/news/

Facebook
Twitter
LinkedIn