สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วม 2022 International Training Program on Renewable Energy

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์ 2022 International Training Program on Renewable Energy, 2022/6/9 โดย China Productivity Center, National Penghu University of Science and Technology และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ มายังสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน

สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://reurl.cc/RrOQGZ

2022 International Training Program on Renewable Energy
Facebook
Twitter
LinkedIn