สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม IUPAC Global Women’s Breakfast 2022 (GWB 2022)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม IUPAC Global Women’s Breakfast 2022 (GWB 2022) ภายใต้หัวข้อ “Empowering Diversity in Science” ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

Download : กําหนดการของกิจกรรม IUPAC Global Women’s Breakfast 2022 (GWB2022)

Facebook
Twitter
LinkedIn