สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2022

The Nobel Prize in Chemistry 2022

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2022 (The Nobel Prize in Chemistry 2022) ซึ่งคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งราชบัณฑิตยสถานสวีเดนที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประกาศรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2022 แก่นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน คือ

  1. Professor Carolyn R. Bertozzi จาก Standford University, CA, USA
  2. Professor Morten Meldal จาก University of Copenhagen, Denmark
  3. Professor K. Barry Sharpless จาก Scripps Research, La Jolla, CA, USA

จากผลงานการคิดค้นเทคนิคสร้างโมเลกุลแบบ “Click chemistry” และ “Bioorthogonal chemistry” ซึ่งใช้ในการศึกษาสารชีวโมเลกุลประเภทน้ำตาลในสิ่งมีชีวิต และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการผลิตยา เซ็นเซอร์ตรวจมะเร็งและวัณโรค เป็นต้น สำหรับ Professor K. Barry Sharpless นับเป็นการรับรางวัลโนเบลครั้งที่สองของท่าน โดยครั้งแรกท่านได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2001 จากผลงาน Chirally catalysed oxidation reactions

อ้างอิง

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/prize-announcement/

Facebook
Twitter
LinkedIn