สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าเฝ้า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าเฝ้า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัด PACCON 2017 และถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2017 จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ได้เดินทางไปยังตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อทูลเกล้าถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดประชุมวิชาการ PACCON 2017 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

 


 

Facebook
Twitter
LinkedIn