สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กับ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Facebook
Twitter
LinkedIn