สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

คณะผู้บริหารสมาคมเข้าเฝ้าลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว และ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคลากร และ ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าลงนามถวายพระพร แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Facebook
Twitter
LinkedIn