สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศขยายเวลารับสมัครผลงานรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครผลงานรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566 (เฉพาะรางวัลประเภทที่ 1-9) จากเดิมที่กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เลื่อนเป็น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

  1. CST Distinguished Chemist Award 2023 (Analytical Chemistry)
  2. CST Distinguished Young Chemist Award 2023 (Inorganic Chemistry)
  3. CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2023
  4. CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2023
  5. ACES-CST Early Career Award for Contribution to Green Chemistry 2023
  6. Shimadzu-CST Young Chemist Award 2023
  7. Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2023
  8. Metrohm-CST Young Chemist Award 2023
  9. Merck-CST-TYCN for Sustainable Future Award 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn