สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทที่ 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2020 ผู้ผ่านเข้ารอบ 11 โรงเรียน

Facebook
Twitter
LinkedIn