สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย DOW-CST Awards2019

คณะกรรมการตัดสินรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 พิจารณา ผู้เข้ารอบ 20 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ดังนี้

Download ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน

Facebook
Twitter
LinkedIn