สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประชาสัมพันธ์งาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิกสมาคม คุณครูมัธยม นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy: Collaboration for Action” จัดโดย SCG ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 เพื่อรับฟังแนวคิดพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลกและร่วมแสดงพลังแห่งความร่วมมือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างโลกให้ยั่งยืนร่วมกัน หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ SD Symposium Call Center 098-875-0210

Facebook
Twitter
LinkedIn