สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณ Professor Moungi G. Bawendi ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงที่ห้องอาหารธาราทอง โรงแรม Royal Orchid Sheraton เพื่อแสดงความยินดีให้กับ Professor Moungi G. Bawendi ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2023 และแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Quantum Dots Discovery and Synthesis: A Chemistry Nobel Journey into Illuminating Nanoscale Worlds” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ทั้งนี้ Professor Moungi G. Bawendi เดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็น Keynote Speaker ในการประชุม STT 49 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ในโอกาสงานเลี้ยงนี้ นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ที่ปรึกษา/กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ได้รับรางวัล CST Awards 2024 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงโดยพร้อมเพรียงกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn