สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯและกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยขอเชิญชวนอาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รางวัล สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของอาจารย์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง และมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ขอเชิญชวนอาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของอาจารย์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง และมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559

Download-ฟอร์มการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

Download-Application-form-fordow-cst-award-2016
Download-ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-รางวัล-DOW-CST-Award

 

 


 ใบสมัคร

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

Facebook
Twitter
LinkedIn