สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ (สคท.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (BBL) จัดการอบรม 2nd BBL-CST training Workshop on Small Scale Chemistry for Secondary School Teachers in Cambodia

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ (สคท.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (BBL) จัดการอบรม 2nd BBL-CST training Workshop on Small Scale Chemistry for Secondary School Teachers in Cambodia ณ เมือง Kampong Chhnang ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยในพิธีเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ และวิทยากร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก His Excellency Im Koch, Secretary of state, Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia และ นายพิชิต บุญสุด Minister of Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy, Phnom Penh เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ Assistant Vice President and Branch Manager of Bangkok Public Company Limited เป็นผู้แทนธนาคารกรุงเทพ

ในการอบรมดังกล่าว มีคุณครูมัธยมจากประเทศกัมพูชาจำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมีคุณครูต้นแบบจากประเทศกัมพูชาจำนวน 5 ท่าน และมีคุณครูต้นแบบ จากโครงการห้องเรียนเคมีดาว มาร่วมเป็นวิทยากรด้วย จำนวนสองท่าน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคุณครูมัธยมในประเทศอาเซียน ให้สามารถทำการทดลองทางเคมีแบบย่อส่วนตามแนวคิด Green Chemistry และนำสู่การทดลองในห้องเรียน ที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนสามารถทำการทดลองได้จริง ทั้งยังสร้างความคิดสร้างสรรค์ การทดลองใหม่ๆ โดยคุณครูเอง และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน เพื่อให้พัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีเคมีเกี่ยวข้อง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn