สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เชิญชวนนักวิจัยส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของ Asian Chemical Editorial Society (ACES)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของ Asian Chemical Editorial Society (ACES) – An Asian Journal, Asian Journal of Organic Chemistry และ ChemNanoMat

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chemistryviews.org/view/0/aces2.html

ACES was founded in 2005 with the mutual aim of creating a modern publishing forum for research in Asia and coordinating future publishing activities among the member societies. The high scientific and ethical standards are the basis for the success of the ACES journals, Chemistry – An Asian Journal, Asian Journal of Organic Chemistry, and ChemNanoMat

Facebook
Twitter
LinkedIn