สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เปิดรับสมัครแล้ว! เวิร์คช้อปออนไลน์ การทดลองเคมี แบบย่อส่วน ฟรี!

การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 10” สำหรับคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง

  • วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
  • เวลา 8.30 – 16.30 น.
  • ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom
  • สมัครได้ถึง 30 เมษายน 2566 (หรือเมื่อครบจำนวนเท่านั้น)

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccjEhvxUOs5nP9M2FOi_xTcl
EYf2Kqh43ydR5VocGMDfvnAg/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] โทร. 02-611-7656

*คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน

สิทธิพิเศษสำหรับคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ทุกคน

  • ได้รับอุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่มีขนาดเล็ก ใช้สารเคมีน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดของเสีย ปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับจากยูเนสโก จำนวน 8 ชุดรวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท
  • สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรจาก สพฐ.
  • สามารถนับชั่วโมงวิทยฐานะได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

รีบสมัครแล้วมาพบกันนะครับ!

#Dowสร้างคนคุณภาพ #ห้องเรียนเคมีดาว #การทดลองเคมีแบบย่อส่วน #DowChemistryClassroom#DowDevelopingTomorrowInnovator

โครงการห้องเรียนเคมีดาว
Facebook
Twitter
LinkedIn