สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เปิดรับสมัครแล้ว! เวิร์คช้อปออนไลน์ การทดลองเคมี แบบย่อส่วน

การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 11” สำหรับคุณครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สช. อปท. กทม. กศน. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง

  • วันที่ 27-28 เมษายน 2567
  • เวลา 8.30 – 16.30 น.
  • ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom
  • สมัครได้ถึง 15 เมษายน 2567

เลือกลงทะเบียนได้ ดังนี้

  • สมัครใจจ่ายค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวนเงิน 4,700 บาท
  • หรือ ขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน (คัดเลือกเพียง 30 ท่าน เท่านั้น)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2567

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียน > https://forms.gle/YaRmMtpoFqHrUpAg7

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] โทร. 02-611-7656

*คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 20:00-21:00 น. และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน

สิทธิพิเศษสำหรับคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ทุกคน

  • ได้รับอุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่มีขนาดเล็ก ใช้สารเคมีน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดของเสีย ปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับจากยูเนสโก จำนวน 8 ชุดรวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท
  • สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรมฯ
Facebook
Twitter
LinkedIn