สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เรียนจบเคมีแล้วไปไหน ทำอะไรได้บ้าง?

วิศวะฯเคมี กับวิทยาฯเคมี เรียนและทำงานต่างกันอย่างไรบ้าง?

เชิญรับชม Inspirational Talk : เรียนเคมีไปทำอะไรได้บ้าง ส่วนหนึ่งของงาน DOW CST Award 2022 ที่ผ่านมา โดย

  • ดร.ชณัท อ้นบางเขน อ.ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารสมาคมเคมีฯ Moderator
  • ดร. กฤดิกุล วิเศษจิรโชติ Technical Sale Representative กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
  • คุณกาญจนา อุ่นอารมณ์ ผอ.ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
  • คุณธรรมนาถ พงษ์เสริม Sales Specialist Dow Industrial Solution กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

มาร่วมเก็บความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเคมีไปด้วยกันที่นี่ รับชมเลย!

#DOWCSTAward #ห้องเรียนเคมีดาว #chemistry #science #chemistryclass #TCAS #Dek66

Facebook
Twitter
LinkedIn