สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

เรื่อง ขยายเวลาในการปิดรับสมัคร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST ประจำปี พ.ศ. 2563

– เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด  บัดนี้ – 15 กันยายน 2564

– คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก  เดือน ตุลาคม   2564

– รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award  เดือน พฤศจิกายน 2564   

 

Download รายละเอียด Dow-CST

Download รายละเอียดโครงงานประกวดรางวัล 2563 Dow-CST Award

Download Application Form for DOW-CST Award 2020

สมัครเข้าประกวด Dow-CST 2020.

[gravityform id=”11″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]
Facebook
Twitter
LinkedIn