สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “เคมีสีเขียว โอกาสสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว” (Green Chemistry : Opportunity for Green Economics ) และ SAFETY & RESPONSIBLE CARE CONFERENCE

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  เรื่อง “เคมีสีเขียว โอกาสสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว” (Green Chemistry : Opportunity for Green Economics ) และ SAFETY & RESPONSIBLE CARE CONFERENCE  จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งได้แก่

1)  Mr. Mahabir Koder,  Chairman, Chemical Industry Club, FTI,

2)  Mr. Withaya Wichayarangsaridh, General Manager, Bayer Thai,

3)  Mr. Chalermsak Karnchanawarin, Managing Director, Hazchem Logistics Management

4)  Ms. Mayuree Na Rangsilpa,  General Manager, Aditya Birla Group, Thailand

5) Assoc. Prof. Suchata Jinachitra Consultant: Chemical Safety Platform, Center of Excellence on Hazardous Substance Management

6)  Dr.Nitesh H. Mehta, Founder Director, Newreka Green-Synth Technologies Pvt. Ltd. Maharashtra, INDIA

7)  Dr. Dien Pandimen, Pidilite Innovation Centre P/L, Singapore

8)  Dr. Anucha Euapermkiati, PTT Global Chemical Public Company Limited

9)  Mr. Will Watson, Technical Director, Scientific Update Co. UK

Facebook
Twitter
LinkedIn