สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ BBL-CST Small Scale Chemistry for Secondary School Teachers in Myanmar, Cambodia, Indonesia and Vietnam

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว  นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณและผู้อำนวยการโครงการฯ เข้าพบ คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ BBL-CST Small Scale Chemistry for Secondary School Teachers in ASEAN เป็นเวลา 3 ปี ในโอกาสนี้ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญครูอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ จำนวน 74 ท่าน เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างความร่วมมือเครือข่ายครูอาเซียนเคมี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn