สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โอกาสดีสำหรับคุณครูเคมีระดับมัธยมปลาย

Division of the American Chemical Society (CAS) ยินดีสนับสนุนค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019 แก่คุณครูเคมีระดับมัธยมปลายในประเทศไทย จำนวน 5 ทุน เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 13.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2562

คุณครูที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.paccon2019.org/

และสมัครผ่าน https://goo.gl/forms/q8gz41v4eqDLEypC3

Great opportunity for Chemistry high-school teachers in Thailand!!

CAS will kindly sponsor PACCON 2019 registration fee for Chemistry High School Teachers in Thailand. FIVE bursaries are available, and the application will be opened until January 22, 2019 before 1 pm (Bangkok time).

If you wish to participate in PACCON 2019 (https://www.paccon2019.org/), read more details and apply at https://goo.gl/forms/q8gz41v4eqDLEypC3

Facebook
Twitter
LinkedIn