สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Day: เมษายน 26, 2019

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย Professor John C. Warner, President and Chief Technology Officer Warner Babcock Institute for Green Chemistry (LLC)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย Professor John C. Warner, President and Chief Technology Officer Warner Babcock Institute for Green Chemistry (LLC) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Read More »