สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

9th IUPAC International Conference on Green Chemistry

9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC) -Greeniupac 2022

5-9 September 2022

Athens, Greece

Physical and Virtual

The main aim of the IUPAC International Conference series on Green Chemistry (ICGC) is to bring together all relevant stakeholders from academia, research, industry, NGOs, policy makers and society, to exchange and disseminate knowledge and ideas that promote the concept of green chemistry, sustainable development and circular economy. This year’s conference is the ninth of the ICGC series, the first having been organized in Germany (2006), followed by Russia (2008), Canada (2010), Brazil (2012), South Africa (2014), Italy (2016), Russia (2017) and Thailand (2018).

The 9th ICGC will cover the following general topics:

Green Chemistry in Academia, Research and Industry

Green Chemistry in Education and Society

Green Chemistry for Sustainable Development, Bioeconomy and Circular Economy

Green IUPAC 2022 Secretariat

E-mail: [email protected]

Web: www.greeniupac2022.org

GR – 546 27

10, Enotikon Str., Thessaloniki, Greece

Telephone : +30 2310 528978

Facebook
Twitter
LinkedIn