สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

CHEM-CU colloquium 2021-2022 Teaching Think Tank: The Series Tuesday, May 17, 2022

Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University has organized a seminar series “Teaching Think Tank”, which is aimed at broadening the knowledge and perspectives of faculty members in Chemistry on course and curriculum management and design to foster effective learning among students. We are proud to invite you to participate in the talk to be given by Dr. Hoang Truong Giang and

Dr. Chong Yuan Yi from Department of Chemistry, National University of Singapore on May 17, 2022 at 14.00 (Thailand local time) via Zoom

https://chula.zoom.us/j/92766588488?pwd=bkE2MS9Ra3RoaUpTY1g3clJXMjJNZz09

Meeting ID: 927 6658 8488

passcode: 275402

We believe that this talk would offer immeasurable opportunities to exchange ideas and experiences about teaching and be greatly beneficial to students majoring in Chemistry.

This seminar is organized as a part of activities to celebrate “The International Year of Basic Science for Sustainable Development (IYBSSD 2022)”

For those who are interested to attend, please register at

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckHug5oQMcBodjewtzOazj4zNtIYyqfTHnM1mQxNi-tBO6dw/viewform?usp=sf_link

Chulalongkorn University has organized a seminar series Teaching Think Tank
Facebook
Twitter
LinkedIn