สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2560

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2560

เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของอาจารย์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นให้ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)

Download รายละเอียด Dow-CST Award

Download Application Form for DOW-CST Award 2017


 ใบสมัคร

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

ขอบคุณที่สนใจงาน โครงการห้องเรียนเคมีดาว ค่ะ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดลงทะเบียนแล้ว ขอบคุณค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn