สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Awards 2023

Download : ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Awards 2023

“รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ จะแจ้งไปทางเมล์ ของทีมที่ผ่านเข้ารอบภายในสัปดาห์นี้ “

Facebook
Twitter
LinkedIn