สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผลงาน DOW CST awards 2023 เป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2566

  • เป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
Facebook
Twitter
LinkedIn