สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

A Workshop on Incorporating Green Chemistry into STEM Education

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัด A Workshop on Incorporating Green Chemistry into STEM Education ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ Teleconference Room Maha Makut Building, Floor 11, Faculty of Science, Chulalongkorn University

ลงทะเบียนออนไลน์: https:/forms.gle/uNhRqtRD1w32ru4b6

ค่าลงทะเบียน

  • (บุคคลทั่วไป) : 4,000 บาท
  • (สมาชิกสมาคม) : 2,000 บาท

หมายเหตุ ผู้สนใจสมัครสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมัครได้ที่ https://chemsocthai.org/member-new/ (ค่าสมัคร 400 บาท/ปี)

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว

Facebook
Twitter
LinkedIn