สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

GWB2023 ” Power of Network in Breaking Barriers in Science”

Purpose : Establish an acting network of both women and men to overcome the barriers to gender equality in science. 

Panel discussion : Share ideas and strategies for progress.

Date: February 14, 2023. 

Time : 10.00-11.00 am.

Platform : Zoom online 

Panel discussion :

  • Mary Gearson (University of Queensland, Australia, IUPAC)
  • Supawan Tantayanont (Chulalongkorn University, Thailand, IUPAC)
  • Phimphaka Harding (Suranaree University of Technology, Thailand)
  • Khoerunnisa Fitri (Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia)
  • Chanut Aonbangkhen (Chulalongkorn University, TYCN President, Thailand)
  • Itthipon Jeerapan (Prince of Songkla University, CST Young Chemist Award 2022, Thailand).
  • Moderator : Supa Hannongbua (Kasetsart University, Chemical Society of Thailand, Thailand)
Facebook
Twitter
LinkedIn