สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2560 ณ Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Wattana, Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม www.paccon2017.com

Facebook
Twitter
LinkedIn