สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024), 26-27 January 2024, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสมาชิก นักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) ภายใต้หัวข้อ “Chemistry for Bio-Circular-Green Economy” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) รายละเอียดตามลิงค์ https://paccon2024.kasetsart.org/html/index.html

Facebook
Twitter
LinkedIn