สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC Century

In 2019, IUPAC will celebrate 100 years of successes. The celebrations will not only recognize the successes of IUPAC’s first one hundred years, but also look to the future of what this international community of chemists, working closely together, can continue to contribute in meeting the world’s needs through chemical research.

Organization

The Chemical Society of Thailand maintains at least 15 and not more than 25 committee members, consisting of chairperson, vice-chairpersons, secretariat, vice-secretariat, financial officer, public.

Project

Activities of the Chemical Society of Thailand (CST) 2016-2017

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

News

Activities

สคท. ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายและสาธิตการทดลองเคมีย่อส่วนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้นในการบ่มเพาะ Science, Technology, and Innovation Mindset ให้กับนักเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายแจกัน – ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคม ถวายแจกัน – ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »
พิธีเซ็น TOR_Paccon 2023

พิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการ PACCON 2023 ระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แบบออนไลน์ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »