สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024) หัวข้อ : Chemistry for Bio-Circular-Green Economy ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานประชุมวิชาการ PACCON 2024 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม https://paccon2024.kasetsart.org/

Facebook
Twitter
LinkedIn