สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Ryoji Noyori ACES Award Symposium

on October 21, 2021 at 9:00-11:00 CET.

The virtual symposium will feature an award talk from 2021 Ryoji Noyori ACES Awardee Takuzo Aida (University of Tokyo, Japan) and a welcome from honored guest Ryoji Noyori (RIKEN and Nagoya University, Japan), as well as short talks by:

Eiji Yashima (Nagoya University, Japan)
“Macromolecular Helicity Switch and Memory for the Development of Unique Chiral Materials”

Vandana Bhalla (GNDU, India)
“Multifunctional Self Assembled ‘Light up’ Materials”

Bert Meijer (TU Eindhoven, Netherlands)
“Supramolecular Polymers; Lessons Learned from Takuzo Aida”

Myongsoo Lee (Fudan University, China)
“Aqueous Nanopore Assembly for Confined Chemical Synthesis”

Xinliang Feng (TU Dresden, Germany)
“A World of Organic 2D Materials”

Register and learn more about the full program here: https://attendee.gotowebinar.com/register/2976788511057199629?source=Societies

2021 Ryoji Noyori ACES Award Symposium
Facebook
Twitter
LinkedIn