สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

SDG Conference in Bergen 2024 The role of universities in transformative change 7–9 February 2024

The climate and nature crises indicate a code red for humanity. There is a huge gap between political leadership, knowledge, resources and technology. This reflects an urgent need for transformative change. How can universities and the academic professions engage in these changes in new and more radical ways?

We are delighted to invite you to the 7th annual SDG Conference taking place from 7 to 9 February 2024. This digital conference brings together participants from around the world and includes speakers from academia, government, innovation hubs, industry, and more. The programme is now available online https://www.uib.no/en/sdgconference/166511/sdg-conference-bergen-2024

The conference is digital. Participation is free of charge and open to all!
Register now! https://possibility.eventsair.com/sdg-conference-2024/register/Site/Register
To read more about the conference and the programme, please visit www.uib.no/en/sdgconference.

Facebook
Twitter
LinkedIn