สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)” สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ในพื้นที่ 5 แห่ง พร้อมกัน ได้แก่

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดที่ โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดที่ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออก จัดที่ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา
  • ภาคเหนือ จัดที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
  • ภาคใต้ จัดที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

เปิดรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมแห่งละ 30 คน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก สพฐ และสามารถนับชั่วโมงวิทยฐานะได้ด้วย

Download : ประกาศโครงการ-ssc.pdf

สนใจสมัครอบรมผ่านลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1mmoYkLOivBAHrEMCUqxH4x2IvMHNQ2o-Toxzb_6abYo/edit

หรือ QR code ตามประกาศแนบโพสต์นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn