สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Small Scale Chemistry Workshop

KH. Hasjim Asj’arie Building, 2nd Floor

Universitas Negeri Jakarta, Campus A

Rawamangun Muka Street, Jakarta

26-27 July, 2018

Collaboration Chemistry and Chemistry Education Department,

Universitas Negeri Jakarta and Chemical Society of Thailand

Supported by Bangkok Bank

Facebook
Twitter
LinkedIn