สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอแสดงความยินดีกับคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 2023 Thailand‘s Top CEO Award

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการบริหารสมาคม และกรรมการผู้จัดการบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 2023 Thailand‘s Top CEO Award ในประเภทกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ในงาน Champions of Excellence, CEO Summit & Award Ceremony ซึ่งจัดขึ้นโดย Influential Brands, Singapore ณ โรงแรม Chatrium Grand Bangkok

Facebook
Twitter
LinkedIn