สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The 1st American Chemical Society (ACS) Asia-Pacific International Chapters

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการใน  The 1st American Chemical Society (ACS) Asia-Pacific International Chapters Conference ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ย. 2560 ณ International Convention Center JEJU, Jeju, Korea หมดเขตส่งบทคัดย่อ : 1 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.acskoreachapter.org/

และประชาสัมพันธ์ Student Travel Support สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.acskoreachapter.org/main/bbs_news_view.htm?uid=3&tbn=news

Facebook
Twitter
LinkedIn