สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The Top Ten Emerging Technologies in Chemistry – CALL FOR PROPOSALS FOR 2024

Call for nomination – deadline 31 March 2024

The International Union of Pure and Applied Chemistry has released its call for proposals to identify the top ten emerging technologies in chemistry with the results to be announced in 2024.

This initiative began in 2018 in recognition of IUPAC’s Centenary in 2019, and while it was created to kick-off IUPAC’s anniversary year in a very visible way, the end goal was to showcase the value of Chemistry (and chemists!) and to inform the general public as to how the chemical sciences contribute to the well-being of Society and the sustainability of Planet Earth. The most recent finalists for 2023 will be announced in October 2023 and detailed in the Oct 2023 issue of Chemistry International (CI). The finalists for previous years are summarized – https://iupac.org/what-we-do/top-ten/.

The call for the 2024 proposals is now open. Anyone can submit one or more proposals – this call for proposals is open to the global science community as well as to the general public.

Link to nomination form: https://iupac.org/the-top-ten-emerging-technologies-in… The Top Ten Emerging Technologies in Chemistry – CALL FOR PROPOSALS FOR 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn