สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

กรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข กรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ในโอกาสที่ชนะประมูลสิทธิการประชุม Eurasia Conference 2025 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Facebook
Twitter
LinkedIn