สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2559 ณ ห้อง SC1-419 อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13413169_10154271810858270_8504041612041360428_n

13428637_10154271810753270_663830068456776723_n

CIMG8350

CIMG8352

CIMG8353

CIMG8356_1

CIMG8356

CIMG8359

CIMG8360

Facebook
Twitter
LinkedIn