สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง IUPAC

สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง IUPAC (IUPAC 100 LOGO Competition)

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด : นักศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษาจากทั่วโลก

หมดเขตส่งผลงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2560

การตัดสิน : ผลงานทั้งหมดแสดงผ่านระบบออนไลน์ และให้คะแนนโดยการโหวต

วิธีการสมัคร : สมัครและส่งผลงานผ่านระบบดิจิทัล ดูรายละเอียดการส่งผลงานเพิ่มเติมที่ www.iupac.org/iupac100
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail: [email protected] โดยระบุหัวข้อ “logo competition”

รายละเอียดการส่งผลงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn