สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล FACS AWARDS เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล FACS AWARDS   เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรม อิมพีเรียล  ควีนส์ปาร์ค  สุขุมวิท ได้แก่

5.1  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ได้รับรางวัล  FACS Distinguished Contribution to Economic Advancement Award 2011

5.2  รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธุ์

ได้รับรางวัล FACS Distinguished Contribution to Chemical Education Award 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn