สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

พิธีลงนามขอบเขตงานเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการ PACCON 2023 ระหว่างสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แบบออนไลน์ ในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

พิธีเซ็น TOR_Paccon 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn