สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

แจ้งเลื่อนปิดรับสมัคร ประกวดโครงการห้องเรียนเคมีดาว

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

  • บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564   เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
  • คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ภายในเดือนมกราคม 2565
  • การประกวด รอบชิงชนะเลิศ DOW-CST Award ภายในเดือน มีนาคม 2565

Download : รายละเอียด Dow-CST

Facebook
Twitter
LinkedIn